Formalności

Formalności przed kursem lub przed przystąpieniem do kursu.

Zanim przystąpimy do egzaminu na prawo jazdy, musimy ukończyć obowiązkowy kurs. W przypadku kategorii B można zacząć na niego uczęszczać na 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat, o ile uzyskamy zgodę rodziców.

Profil kierowcy (PKK)

Jeszcze przed rozpoczęciem kursu w wydziale komunikacji starostwa lub miasta należy utworzyć tzw. Profil kandydata na kierowcę (PKK). W tym celu do urzędu należy dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem od lekarza medycyny pracy o specjalności badania kierowców, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, zdjęcie oraz pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) jeżeli jest ona potrzebna. Urząd ma obowiązek wygenerować PKK w ciągu 2 dni roboczych (często wydawany jest od ręki).

Nasz ośrodek współpracuje z lekarzem medycyny pracy badającym kandydatów na kierowców, który przyjmuje przy Sadyba Best Mall.
Aby skorzystać z takiego badania za naszym pośrednictwem należy zgłosić się do biura na ul. Kaspijskiej 5 wcześniej dzwoniąc pod nr telefonu 501-109-701.

Podsumowanie czynności przed przystąpieniem do kursu

1. Telefon do biura OSKGABI
2. Wizyta w biurze na ul. Kaspijskiej 5, celem zapisania się na kurs, odebranie skierowania na badania lekarskie, uiszczenie opłaty 1 raty za kurs.
3. Po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego, należy dopiero udać się do Wydziału Komunikacji starostwa lub miasta po nr PKK.